فراخوان اعطای نمایندگی در استان های کشور

🛑فراخوان اعطای نمایندگی در استان های کشور شرکت مهندسین مشاور جهان نقشه پرداز در نظر دارد نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی در استانهای کشور اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه مجموعه های فعال در حوزه ژئوماتیک در سرتاسر کشور که حائز شرایط ذیل جهت اخذ نمایندگی در استان خود میباشند دعوت میگردد تا آمادگی خود … ادامه خواندن فراخوان اعطای نمایندگی در استان های کشور