«تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری»

«تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری»

«تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری»

«تعرفه» ، واژه ای آشنا برای فعالان بخش خصوصی و دولتی ، واژه ای که برخی از آن به نیکی و برخی به عنوان الزام بی فایده یاد میکنند .

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری را در گزارشی که توسط شرکت مهندسین مشاور جهان نقشه پرداز تهیه شده است بخوانید .

در این گزارش نمونه هایی از تعرفه خدمات نقشه برداری  در طول ۸ سال گذشته از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .

میزان تاخیر در ابلاغ بخشنامه ، مقایسه میزان افزایش تعرفه با تورم سالیانه و سایر تحلیل های مشابه را در این گزارش بخوانید.

برای دانلود فایل به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید