همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۹۶

بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ژئوماتیک از تاریخ ۲۵ تا ۲۷اردیبهشت ماه با تلاش سازمان نقشه‌برداری کشور برای برقراری ارتباط میان اعضای جامعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته‌ها و نظریه‌های جدید و در نهایت، کمک به رشد دانش و صنعت نقشه‌برداری برگزار شد. محورهای همایش ژئوماتیک ۹۶ شامل موضوعاتی در … ادامه خواندن همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۹۶