شعبات گلستان

نمایندگان


نام نماینده : آقای یاپنگ غراوی-هیوه چی

نشانی دفتر نمایندگی :  گنبد کاووس  ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان آرش ، کوچه۱۳ ، پلاک ۸

پست الکترونیکی : iman.Garravi@gmail.com

 


نام نماینده : آقای یحیی فتح اله نژاد دامغانی

نشانی دفتر نمایندگی :  بندرگز – خیابان شهید جهانشاهی – جنب مشاور املاک قائم

پست الکترونیکی : yfathollahnejad@yahoo.com:email