شعبات مازندران

نمایندگان


نام نماینده : آقای مجید شفیعی

نشانی دفتر نمایندگی : بابلسر – میدان بلال – روبروی لوازم خانگی فانوس – دفتر فنی مهندسی

پست الکترونیکی : majidsh1097@gmail.com