شعبات زنجان

نمایندگان


نام نماینده : آقای غلامرضا ندرلو

نشانی دفتر نمایندگی : زنجان – اسلام آباد – کوی مدنی – پلاک ۹۳

پست الکترونیکی : naderlo326@gmail.com

نام نماینده : آقای امین افشار

نشانی دفتر نمایندگی : زنجان

پست الکترونیکی :aminafshar.reza@gmail.com

IMG_20151008_123255 photo_2017-01-30_00-01-06